Thám tử cho doanh nghiệp

Thám tử cho doanh nghiệp

  • THÁM TỬ ĐIỀU TRA THÔNG TIN KINH TẾ

    Cập nhật: 12/3/2018 | 11:01:05 AM

    Lĩnh vực kinh tế thị trường ngày nay khá năng động và biến đổi từng giờ, từng phút. Vì vậy, việc thu thập thông tin đòi hỏi phải thật nhanh chóng và chính xác. Cũng vì thế mà dịch vụ thám tử điều tra thông tin kinh tế ra...

  • DỊCH VỤ THÁM TỬ ĐIỀU TRA TRỘM CẮP NỘI BỘ

    Cập nhật: 12/3/2018 | 10:14:30 AM

    Trộm cắp nội bộ là một vụ trộm mà thủ phạm chính là những người quen biết gây ra. Ví dụ: người trong nội bộ công ty, người thân trong gia đình, người giúp việc,..

 Send SMS

Thám tử cho doanh nghiệp