Dịch vụ chính

  • THÁM TỬ BẢO VỆ - VỆ SĨ

    Cập nhật: 12/3/2018 | 10:40:29 AM

    Thám tử bảo vệ là nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp hoạt động bảo vệ của họ nhằm hướng vào bảo vệ đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, trong đó bảo vệ con người một cách chung nhất. Thám tử vệ sĩ là bảo vệ con người cụ thể,...

  • THÁM TỬ ĐIỀU TRA SỐ ĐIỆN THOẠI

    Cập nhật: 12/3/2018 | 10:38:25 AM

    Theo số liệu mới nhất của Liên minh viễn thông thế giới (ITU), Việt Nam đứng thứ 8 về mật độ thuê bao di động, với 175,3 thuê bao di động trên 100 dân số, và tổng thuê bao di động là 154 triệu. Sự tiện lợi của điện thoại...

 Send SMS

Dịch vụ chính